Checklista båthantering

Checklista båthantering

Hämtning ur garage – före utkörning

 • Kontroll stege och motor. (Se till att stegen varken släpar i marken eller tar i dörrposten och fäll upp motorn ifall den t ex varit sänkt för dränering av kylvatten)
 • Kontrollera pontontryck, pumpa ifall det behövs! De ska vara hårda för att inte skadas under transporten. Fyll INTE pontonerna med dykartuberna- risk för överfyllning!
 • Kontrollera batterispänning, trim- och tilt, lanternor mm. Ladda batteriet vid behov.
 • Kontrollera bränslemängd i bränsletank och oljemängd i oljetank

Efter utkörning

 • Kontrollera spännbanden till förankring av båten i trailern både fram och bak
 • Kontrollera att motorn är uppfälld och transportsäkrad
 • Kontrollera att belysningsrampen är fastspänd, ansluten och att samtliga lampor fungerar
 • Kontrollera att startnyckeln till båten är medtagen
 • Kontrollera att dykflagga (signalflagga A), reparationssats, pump, spolmuff, ankare och linor för förtöjning är medtagna
 • Kontrollera att reservhjul är medtaget
 • Kontrollera att lyftstroppar är medtagna
 • Kontrollera att bensintankens luftskruv är stängd
 • Fäll upp dykstegen och kontrollera att spännremmen mellan stege och ryggstöd är spänd och i gott skick
 • Kontrollera att dragkulan sitter ordentligt fast i handsken, säkerhetsvajern är fastsatt och stödbenet uppfällt och uppvevat

Sjösättning från ramp

 • Avlägsna ramp (häng upp kabel), spännband bak och fram, se till att 5-10 m rep finns tillgängligt för att hålla i båten efter utskjut från rampen i vattnet
 • Fäll ner motorns transportsäkring men behåll motorn uppfälld (grundstötningsrisk), kontrollera att startnyckeln är isatt.
 • Kontrollera att självlänsen är uppfälld och säkrad
 • Backa ner trailer till max 15 cm djup (vattnet får inte gå över navet)
 • Släpp ut båten genom att frikoppla winschen och kontrollera hastigheten med bromshandtaget på winschen
 • Koppla loss winschbandet från båten och fäst winschkroken (tillfälligt) i trailern
 • Skjut ut båten samtidigt som förtöjningsrepet hålls i (akta vassa föremål som kan skada motor, skrov och pontoner). Kör upp bil och trailer.
 • Kliv i båten, fäll ner båtmotorn delvis (tills kylvattenintagen ligger under vatten- motorn skadas av att köras utan kylvatten). Tänk på grundstötningsrisk för propeller och skädda! Öppna bensintankens luftskruv
 • Provstarta, kontrollera att det kommer kylvatten ur motorn (fin stråle snett bakåt), varmkör, kasta loss och kör till brygga eller motsvarande

Sjösättning med kran

 • Avlägsna spännband bak och fram, se till att 5-10 m rep finns tillgängligt för att hålla i båten efter sjösättning
 • Anslut lyftstropparna i båt (1 fram och 2 bak) och kran
 • Lyft rakt upp, sväng ut över vattnet och sänk sakta ned utan att pontonerna fastnar eller glider mot kajen (punkteringsrisk)
 • Klättra ner i båten, fäll ner båtmotorn delvis (tills kylvattenuttagen ligger under vatten)
 • Provstarta, kontrollera att det kommer kylvatten ur motorn (fin stråle snett bakåt), varmkör, kasta loss och kör till brygga eller motsvarande

Upptagning från ramp

 • Bilföraren: Kopplar loss ramp (hänger upp kabel)
 • Bilföraren: Backar ner trailern till max 15 cm djup (vattnet får inte gå över navet)
 • Bilföraren: Kopplar loss winchbandet och är beredd att koppla fast båten
 • Båtföraren: Fäll upp motorn tills kylvattenintagen nätt och jämnt är under vattenytan (grundstötningsrisk)
 • Båtföraren: Ha förtöjningslina 5-10 meter klart för att förtöja båten vid land
 • Båtföraren: Kör sakta rakt mot trailern (var beredd att avbryta, backa ut och ta om ifall vind eller annat hinder tillstöter)
 • Båtföraren: Vänta tills landpersonalen kopplat fast winschbandet och slagit på winschens backspärr. Stäng av motorn och hissa upp den helt
 • Båtföraren: Kliv ur båten och assistera uppdragningen. Kontrollera att trailerns stödrullar är i rätt läge och att båten löper upp rakt på dem. När båten står på trailern kan ekipaget köras upp på plan mark

Förberedelse för transport

Se punkterna 1-10, Efter utkörning, ovan

Upptagning med kran

Se punkterna 1-4, Sjösättning med kran, ovan, fast i omvänd ordning

Lämning i garage

 • Se till att stegen varken släpar i marken eller tar i dörrposten
 • Fäll eventuellt ner motorn i garaget för att dränera ur kylvatten vid frysrisk, ta med startnyckel, lås garaget
 • Lämna alltid tillbaka båten urstädad från skräp, avspolad och ren, motorn sköljd med sötvatten i 20 minuter. 5-56 sprayas gärna under motorkåpan
 • Anmäl skador och eventuell förlust av utrustning till uthyraren