Medlemskap

Kiruna Sportdykarklubb

  • Är ansluten till Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) och Riksidrottsförbundet
  • Har ett omfattande dykprogram som omfattar dykning i Nordnorges klara vatten samt Sveriges nordliga insjöar och vattendrag
  • Bedriver utbildning av sportdykare
  • Har dykträning torsdagar och söndagar kl 19.30 i Kirunas simhall. Vanligtvis dricks det kaffe och pratas gamla minnen från ca 19.00.
    Tillgång till bassäng 2018-08-16 -> 2018-12-20, 2019-01-10 -> 2019-06-20.
  • Tillhandahåller utrustning som står till medlemmarnas förfogande, omfattande dykapparater, kompressorer, båt och säkerhetsutrustning
  • Ger medlemmarna möjlighet till luftfyllning
  • Bedriver lägerverksamhet för sportdykare

För att bli medlem, betala in avgiften till vårt bankgiro eller Swish-nr. Fyll i vilken medlemskategori medlemsanmälan gäller, samt personnummer och telefonnummer, ev mobilnummer och e-postadress.

Kiruna Sportdykarklubb
Box 15, 981 33 Kiruna
Bankgiro 628-5266
Swish 1235885215
Senior
700 kr/år
Senior är den som under verksamhetsåret uppnår 20 år eller äldre. Avgiften avser aktiv dykare och omfattar: registrering och avgift till SSDF och därmed dykförsäkring och tidningen Sportdykaren, samt avgift till klubben.
Familjesenior
600 kr/år
Familjemedlem senior är den som under verksamhetsåret uppnår 20 år eller mera. Avgiften avser aktiv dykare som är make/sambo/syskon/förälder/barn och har samma adress som aktiv seniormedlem och omfattar: registrering och avgift till SSDF och därmed dykförsäkring, samt avgift till klubben.
KSDK-medlemskap
300 kr/år
Aktiv dykare som är medlem och ansluten till annan dykklubb. Försäkring ingår ej. Aktiv medlem ej aktiv dykare.
Junior
175 kr/årFamiljejunior
125kr/år
Junior eller familjejunior är den som är mellan 14 och 19 år. Avgiften avser: registrering och avgift till SSDF och därmed dykförsäkring, samt avgift till klubben. Familjejunior har samma adress som en annan medlem och erhåller endast tidningen.
Minior
115 kr/år
Minior är den som är mellan 0 och 13 år. Avgiften avser: registrering och avgift till SSDF och därmed dykförsäkring, samt avgift till klubben.
Stödmedlem
100 kr/år
Stödmedlem är endast medlem i klubben – ej SSDF-registrerad, varför dykförsäkring ej ingår. Medlemskapet avser inte aktiva dykare, utan dem som önskar stödja klubben.
Kompressorkort
600 kr/år
Ger fri tillgång till klubbens två kompressorer. Fyller flaskor upp till 300 bar. (Enstaka fyllning: 50 kr)