Utbildning

Dykutbildning

Vi startar upp kurser när elevunderlag finns. Under den praktiska delen håller vi till i badhusets bassänger under vår bassängtid på torsdags och söndagskvällar. Teorin sker vid ett tillfälle i veckan under kvällstid.

Har du frågor eller vill anmäla ditt intresse till nästa kurs hör du av dig till utbildningsansvarig (se flik kontakta oss). Den utbildningsansvarige samlar ihop intresseanmälningar och meddelar när det börjar dra ihop sig för kurs.

Mer information om utbildningsstegen:
ssdf.se/Sportdykning/Utbildning/Dykutbildningar

CMAS *

Ditt första certifikat, som gör dig till enstjärnig dykare (CMAS), utgör grunden till att bli sportdykare. För att gå denna kurs måste du fylla 15 år det året kursen hålls och du ska vara simkunnig. Kursen leder fram till internationellt dykarcertifikat. Målet med kursen är att ge dig tillräckliga teoretiska kunskaper för att förstå dykningen och tillräcklig praktisk utbildning för att du säkert ska kunna dyka tillsammans med en 2-stjärnig dykare eller under ledning av en erfaren dykledare.

Kurspris: 4400 kr

Kursen inkluderar:

 • Kursmateriel från SSDF
 • Torrdräktsutbildning
 • Certifikat
 • Utrustning
 • Luftfyllning

CMAS **

Den andra kursen låter dig fortsätta din dykutbildning. För att du ska få göra de avslutande dykningarna i den 2-stjärninga kursen skall du ha en viss dykerfarenhet (minst 20 dyk). Målsättningen med detta certifikat är att ge dig ökade kunskaper om dykningens teori, med vikt på dykplanering och säkerhet. Efter godkänd kurs är du berättigad till CMAS ** certifikat. Kursen anordnas när det finns nog många deltagare. Kontakta utbildningsansvarig.

Kurspris: 2200 kr

Kursen inkluderar:

 • Kursmateriel från SSDF
 • Certifikat

CMAS ***

Kursen innehåller en teoridel och en praktikdel. Du kan påbörja teoridelen även om du inte har dykerfarenheten helt klar. Målsättningen med certifikatet är att ge dig mycket goda kunskaper totalt sett, men med tonvikt på dykledning. Du kan även vidareutbilda dig, t.ex. till instruktör. Kursen anordnas när det finns nog många deltagare. Kontakta utbildningsansvarig.

Kurspris: 2200 kr

Kursen inkluderar:

 • Kursmateriel från SSDF
 • Certifikat

Torrdräktskurs

För dig som tagit ditt certifikat i varmare vatten och/eller enbart dykt med våtdräkt.

Kurspris: 2700 kr

Kursen inkluderar:

 • Utrustning
 • Luftfyllning

Övriga Kurser

Vi har även utbud på många andra kurser, t ex sjökrigshistoria i Nordnorge, preparering av havsdjur, fotokurs.

Vid intresse kontakta Roine: tfn 070-569 45 67